برچسب: شب قدر

شب قدر، شب توجه به انسان کامل و امام است

شب قدر، شب توجه به انسان کامل و امام است.اصلا ماه مبارک رمضان ماه دست دادن، پیوستن و جهت گیری به سمت امام است. آن هم با دعوتی عام. البته شیطان خیلی سرمایه گذاری می کند و روی این موضوع تمرکز دارد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین