گزینه های روی میز

احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از دستاوردهای هسته ای: می گویند همه چیز روی میز است، بسیار خوب ، همین طور روی میز باشد، مثل خودتان، اندیشه ها و اخلاقتان که بوی تعفنش تاریخ را پر کرده است، ان قدر باشد که بپوسد. نصیحت می کنم رفتارتان را اصلاح کنید و ادم شوید و با ملتها و ملت خودتان همراه شوید....

ادامه مطلب