قیصر امین پور یکی از فعال ترین شاعران نسل انقلاب

این شاعر ارجمند از جمله فعال ترین شاعران نسل انقلاب بود که هنوز دغدغه‌ها و تراوشات متعهدانه و ادیبانه بسیاری برای گفتن داشت.

ادامه مطلب