برچسب: شورای تبیین آرمان های انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام (ره)

دکتر احمدی نژاد در جمع دبیران شوراهای بازخوانی خط امام (ره) سراسر کشور:
هیچ برنامه ای برای حمایت از شخص یا لیستی در انتخابات آتی ندارم/ سفرها ادامه دارد

جمعی از دبیران شوراهای بازخوانی خط امام (ره) سراسر کشور صبح پنجشنبه ۱۳ آبان ماه با دکتر احمدی نژاد در محمودیه دیدار کردند.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین