گزارش تصویری؛
حضور دکتر احمدی نژاد در عزاداری بزرگ مردم شهر شوش

دکتر محمود احمدی نژاد در اربعین حسینی (یکشنبه ۳۰ آبان) به شهر شوش استان خوزستان سفر کرده و در عزاداری بزرگ مردم این شهر حاضر شد.

ادامه مطلب