برچسب: عاشورا

مکتب حسینی نقطه اوج آرمانها

بدون تردید مکتب حسینی و فرهنگ عاشورا نقطه اوج آرمانهای همه بشریت در طول تاریخ است؛ دانشگاهی که همه ارزشهای انسانی به زیباترین شکل در آن به تصویر درآمد.

ادامه مطلب

چرا حادثه عاشورا مهم است؟

امام حسین(ع) عزیز همه هستی بوده و همه انسان‌ها با هر گرایش و عقیده‌ای وقتی با امام حسین(ع) آشنا می‌شوند، عاشق و دلبسته ایشان می‌شوند،‌ امام حسین(ع) تجلی کامل همه خوبی‌های خداوندی است…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین