آنها که سابقه ارزشمندی دارند نیازمند مراقبت بیشتری هستند

امام فرمود میزان حال افراد است، معنایش این است که ممکن است عده ای در شرایطی بسیار خوب و در خدمت ملت باشند، افتخار بیافرینند، مدال بگیرند اما در شرایط دیگری در نقطه دیگری قرار بگیرند. آنها که سابقه ارزشمند دارند نیازمند مراقبت بیشتری هستند و باید هم از خودشان، از سابقه‌شان و هم از آرمانها و حقوق ملت و آرمانهای ملت مواظبت کنند. بنابراین کسانی که دارای چنین سابقه ارزشمندی هستند، مسئولیتشان سنگین‌تر است. بنده در سخنرانی به یک حادثه تاریخی و به ماجرای جناب طلحه و زبیر اشاره کردم، آنها در کنار رسول خدا بودند، مجاهدتها کردند،...

ادامه مطلب