برچسب: عشق

دکتر احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت حافظ ؛
در نگاه حافظ جز زیبایی و خوبی وجود ندارد

حافظ معتقد است که خلق آدم بر اساس عشق و محبت است.جلوه گری خدای متعال از اول مبتنی بر محبت و عشق است و به همین دلیل است که اول جلوه خدای متعال رحمت واسعه عالم توصیف شده است.امام عصر(عج) هم جلوه ای از رحمت واسعه خداوند است.

ادامه مطلب

انسان منتظر به دنبال نشانه نیست

انسان منتظر به دنبال نشانه نیست. بلکه به دنبال راه و وظیفه و فهم فرایند حرکت در مسیر اراده الهی و استقبال از ظهور کامل است. منتظر به دنبال نقش آفرینی در فرایند ظهور است. در این فرایند است که راه معلوم می شود و وظیفه انسانهای منتظر تعیین می گردد. اگر فرایند را بفهمیم، موقعیت و مسئولیت خودمان را خواهیم شناخت.

ادامه مطلب

بسیجی کسی است که جز رضایت خدا و قرب الهی به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد

هفته بسیج، هفته‌ای است که به فرمان امام راحل یک فرهنگ، مکتب و روحیه اصیل آسمانی در ایران پایه‌گذاری شد. بسیج یک تشکل، قشر و گروهی خاص نیست، بسیج یک مکتب، فرهنگ و راه و روش زندگی متعالی و سعادتمند است و در حقیقت بسیج مدرسه عشق و اخلاص و مکتب پاکی است.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین