برچسب: علم

هر کار درستی که در عالم انجام شده، تحت یک نظام مهندسی قرار دارد

هر کار درستی که در عالم انجام شده، تحت یک نظام مهندسی قرار دارد و در حقیقت مهندسی به معنای داشتن فکر نظام‌مند، هدفمند، برنامه‌ریزی و طراحی عالمانه و عمل بهینه است. جامعه‌ای که همه زندگی آن بر مبنای دانش و برنامه‌ریزی و عمل مهندسی باشد موفق‌تر است.

ادامه مطلب

خمیرمایۀ خلق هستی مهرورزی است

خمیرمایۀ خلق هستی مهرورزی است. خدای متعال از روی لطفش این عالم و انسان را خلق کرد و پیامبران را فرستاد. انسان منهای محبت کالانعام است. عامل دومی که به انسانیتِ انسان معنا می‌بخشد، محبت است. اگر در دل کسی محبت نسبت به دیگران، خوبی‌ها و ارزش‌ها و زیبایی‌ها وجود نداشته باشد، کالانعام بل هم اضل است.

ادامه مطلب

موعود اُمَم

او با همراهی حضرت عیسی مسیح(ع) و پیشاپیشِ همه صالحان و آزادیخواهان و عدالت طلبان، ظلم و تبعیض را ریشه کن کرده و با ارتقای سطح علم و معرفت انسانها، صلح، عدالت، آزادی و عشق را در سراسر جهان خواهد گسترد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین