با همراهی مرتضی تمدن؛
عیادت دکتر احمدی نژاد از علی اکبر صالحی

دکتر محمود احمدی نژاد روز گذشته، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ به همراه آقای مرتضی تمدن استاندار سابق تهران به عیادت دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور رفتند.

ادامه مطلب