برچسب: عید

عید غیدی یک اتفاق بزرگ تاریخ

روز غدیر روز عادی در عداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد. یک فرصت استثنایی خدا در اختیار بشریت قرار داد. توسط بهترین خلق محبوب‌ترین خلق پیامبر عزیز دست بشریت را گرفت و در دست انسان کامل گذاشت…

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین