دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه فرانس 24 ؛
جهان آینده را باید همه هفت میلیارد نفر با هم بسازیم

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفت.

ادامه مطلب