برچسب: فوتبال

هدیه مارادونا

مارادونا، پس از اهدا کردن پیراهنش به احمدی نژاد: من مردم ایران را دوست دارم ، آنها در صف اول مبارزه با امریکا هستند ، احمدی نژاد مرد شجاعی است.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین