آن‌قدر زن را له کردند که از وجود او برای تبلیغ کالا استفاده می‌کنند

اولین حقیقتی که در نظام سرمایه‌داری زیر چرخ‌های توسعه طلبی، افزون خواهی و چپاول ثروت و فرهنگ ملت‌ها له شد، حقیقت زن بود. ببینیم چه کردند. چیزی از وجود زن در دنیای سرمایه‌داری باقی نمانده است. آن‌قدر زن را له کردند که از وجود او برای تبلیغ کالا استفاده می‌کنند. معلوم است که وقتی چیزی را خرج چیز دیگر می‌کنیم، آن چیز دیگر باید در نظر ما با ارزش‌تر باشد. آنها هم به نوع دیگری روح لطیف زن را خشکاندند. حاصلش چه شد؟ هم در دوره مارکسیستی و هم در دوره سرمایه‌داری از آنجا که چشمه معرفت و محبت...

ادامه مطلب