گزارش تصویری
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم ترحیم مادر شهیدان محمدی امیرآبادی

مراسم ترحیم مادر شهیدان محمدی امیرآبادی با حضور آحاد مردم برگزار شد.

ادامه مطلب