برچسب: مادر شهید

کدام عمل می‌تواند با سوزِ دل یک مادر شهید برابری کند؟

کدام عمل و ارزش می‌تواند با سوزِ دل یک مادر و یا همسر شهید برابری کند، وقتی مادری فرزند خود را در راه خدا هدیه می‌کند، این یعنی اینکه چیزی بیش از موجودیت خود را در این راه هدیه کرده است، چرا که مادران همواره فرزندانشان را به خود ترجیح می‌دهند.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین