دکتر احمدی نژاد در گفت و گو با ماهنامه نبض اقتصاد ؛
شأن ملت بزرگ و متمدن ایران آن چیزی نیست که امروز مشاهده می کنیم

دکتر محمود احمدی نژاد در گفت‌ وگوی اختصاصی با ماهنامه «نبض‌اقتصاد» ، عملکرد دولت قبل در برخی از زمینه ها را تشریح کرد و به برخی از شبهات در باره پرونده بابک زنجانی، مسکن مهر و طرح بنگاه‌های زودبازده پاسخ داد.

ادامه مطلب