به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد؛
دیدار اهالی رسانه با دکتر احمدی نژاد

جمعی از اهالی رسانه به مناسبت ماه مبارک رمضان با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

ادامه مطلب