گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم تحویل سال نو حرم امام زاده گان پنج تن لویزان

حضور دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم تحویل سال نو حرم امام زاده گان پنج تن لویزان با استقبال و ابراز محبت مردم همراه گردید.

ادامه مطلب