گزارش تصویری؛
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل ارتش

مراسم ترحیم همسر فرمانده کل ارتش با حضور شخصیت های کشوری و لشگری برگزار شد.

ادامه مطلب