حضور دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم ترحیم والده محمدرضا رحیمی

دکتر محمود احمدی نژاد به همراه دولتمردان سابق و اعضای دولت یازدهم در مراسم ترحیم والده ی محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم شرکت کردند.

ادامه مطلب