گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم

دکتر محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ در حسینیه امام خمینی(ره) تهران حاضر شده و در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم شرکت نمودند.

ادامه مطلب