برچسب: مظلومیت

حضرت زهرا (س) اول مظلوم همه عالم است

حضرت زهرا (س) اول مظلوم همه عالم است، مظلوم تر از آن کسی نیست. خیلی ها فکر می کردند مگر می شود کسی دختر پیامبر باشد و مظلوم باشد، کسی جانشین پیامبر باشد و مظلوم باشد. دیدیم که علی فاطمه در اوج قدرت اوج مظلومیت را هم تحمل کرد.

ادامه مطلب

غزه نماد مظلومیت ملت فلسطین و بی‌آبرویی حامیان صهیونیست است

غزه یک نماد و تابلوی بسیار روشنی است که از یک طرف مظلومیت ملت فلسطین و مردم این منطقه و نیز مظلومیت ملت‌های تحت ستم و از طرف دیگر بی ثباتی و بی اخلاقی قدرت‌های حاکم بر مناسبات جهانی و حامیان صهیونیست‌های بی آبرو را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین