در حاشیه سفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور و یادمانهای دفاع مقدس؛
بازدید دکتر احمدی نژاد از معراج الشهدای اهواز

دکتر احمدی نژاد ۵ فروردین ۱۳۹۴ در حاشیه سفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور و یادمان های هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان درمیان استقبال پرشور خانواده شهدا و ایثارگران و زائرین و خادمین شهدا از معراج الشهدای اهواز واقع در پادگان شهید محمودوند بازدید و از پیکر مطهر شهدای تازه تفحص شده زیارت به عمل آورد.

ادامه مطلب