گزارش تصویری؛
زیارت دکتر احمدی نژاد از معراج شهدای اهواز

دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ در سفر به استان خوزستان از معراج شهدای اهواز زیارت کردند

ادامه مطلب