تنها راه مقابله با شبیخون فرهنگی این است که دست جوانها را در دست امام بگذاریم

مشکل بشر از روز اول، تا به امروز غلفت از امام بوده است و اگر این غفلت تاریخی بر طرف بشود آن حادثه بزرگ اتفاق خواهد افتاد و من به شما بشارت بدهم به فضل الهی و با هدایت خود امام این غفلت دارد برطرف می شود و خدا را سپاسگزاریم که امروز ایران، ملت، روحانیت و رهبری ایران پرچمدار غفلت زدایی از بشرند و هیچ افتخاری با این قابل برابری نیست.

ادامه مطلب