برچسب: منابع طبیعی

سخنرانی به مناسبت هفته منابع طبیعی؛
آیا می‌شود کشور را بدون مردم اداره کرد؟

آیا ما نمی‌توانیم الگوی شهرسازیمان را به گونه‌ای تغییر بدهیم که مردم خودشان مسئول محیط زیست و ایجاد فضای سبز بشوند و هزینه‌های تأمین مسکن‌شان کاهش پیدا بکند و در ویلا زندگی بکنند. آیا نمی‌شود؟

ادامه مطلب

سخنرانی به مناسبت هفته منابع طبیعی؛
چه اشکالی دارد که مردم در ویلا زندگی کنند؟

چه کسی گفته است که هزینۀ زندگی در یک شهر آنقدر بالا باشد که اکثریت مردم برای آن باید تمام زندگی‌شان را بفروشند؟ پس کی باید زندگی کنیم؟ کی باید فکر کنیم؟ کی باید کمال پیدا کنیم و لذت ببریم؟ سه چهار نفر از یک خانواده باید کار کنند. یک زن و مرد هر دوباید از صبح تا شب بدوند، بدوند. برای چه؟

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین