دکتر احمدی نژاد با صدور پیامی اعلام کرد؛
مسئولان دولت سعودی باید پاسخگو باشند

دکتر محمود احمدی نژاد با صدور پیامی، بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولین دولت سعودی نسبت به فاجعه دردناک منا و کشته شدن هزاران تن از حجاج خانه خدا تاکید کرد.

ادامه مطلب