برچسب: مهدوی کنی

مراسم ختم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی در دانشگاه امام صادق

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به اینکه برخی از دولت مردان دولت سابق قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را دارند , اظهار داشت: من سخنگوی خودم هستم , سخنگوی کسی دیگر نیستم. در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که آیا بیست و دو بهمن امسال حماسه سیاسی بود , دکتر احمدی نژاد اینگونه پاسخ داد: بیست و دو بهمن نمادی است که سی و پنج سال است ادامه دارد و فارغ از همه حواشی جریان تاریخی زلالی است که به سمت قله در حرکت است و هر سال هم پرشور تر می شود...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین