حضور دکتر محمود احمدی نژاد در عزاداری مسجد حضرت ولیعصر(عج)

دکتر محمود احمدی نژاد شب عاشورای ۹۳ در مسجد حضرت ولیعصر (عج) حضور پیدا کرده و به عزاداری پرداختند.

ادامه مطلب