برچسب: مهرورزی

خمیرمایۀ خلق هستی مهرورزی است

خمیرمایۀ خلق هستی مهرورزی است. خدای متعال از روی لطفش این عالم و انسان را خلق کرد و پیامبران را فرستاد. انسان منهای محبت کالانعام است. عامل دومی که به انسانیتِ انسان معنا می‌بخشد، محبت است. اگر در دل کسی محبت نسبت به دیگران، خوبی‌ها و ارزش‌ها و زیبایی‌ها وجود نداشته باشد، کالانعام بل هم اضل است.

ادامه مطلب

حج، ره توشه یک عمر زندگی

حج رکن و پایگاه حکومت جهانی و تمرینی برای پیوستن به امام عصر(عج) و همراهی اوست حج محل فریاد توحید، عدالت و مهرورزی بوده و حجاج ایرانی سفرای ملت ایران، مکتب اسلام ناب و حکومت جهانی مهر، عدالت و توحید هستند…

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین