اهدای هدایای دوره ریاست جمهوری به موزه آستان امام خمینی(ره)

دکتر محمود احمدی نژاد هدایای دریافتی طی دو دوره ریاست‌جمهوری خود را که مجموعه ای نفیس و ارزشمند از آثار و هدایای متنوع می باشد و بعضا از ارزش مادی قابل توجه و ارزش معنوی بالایی برخوردارند را به موزه آستان مقدس امام راحل هدیه کرد.

ادامه مطلب