موعود، نقطه مشترکی برای وحدت

بعضی چنین می‌گویند سخن گفتن از موعود موجب تفرقه است، در حالی که اصلا بدون موعود چطور ما می‌توانیم به وحدت برسیم اگر وجود عزیز پیامبر نبود آیا در صدر اسلام افراد وحدت می‌کردند.

ادامه مطلب