برچسب: مولانا

مولانا متعلق به همه انسانهاست

رابطۀ عاشقانۀ بین مولانا و شمس حسادت‌ها را برانگیخت. انسان اگر از حسادت‌ها، منیت‌ها و خودخواهی‌ها فاصله بگیرد، بالاتر می‌رود و همگانی‌تر می‌شود.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین