برچسب: میراث فرهنگی

نوروز تجلی عشق و ایثار است

بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ نوروز، به فرهنگ پاکی، عشق و فداکاری نیازمند است، این ماموریت نخبگان و فرهیختگان است که زوایای نوروز و حقیقت و زیبایی آن را به بشریت امروز معرفی کند و من تردید ندارم در هر کجای عالم و درهر نقطه ای از جهان و در حقیقت نوروز به درستی معرفی شود ملت ها و اقوام گوناگون به صورت خروشان به سمت فرهنگ نوروز حرکت می کنند.

ادامه مطلب

چرا اینقدر ملت خود را تحقیر می‌کنیم؟

چرا ما اثر نگذاریم؟ چرا اینقدر ملت خود را تحقیر می‌کنیم؟ از آنها بخواهید که وقتی می‌روید فرهنگ ایرانی، اسلامی و ایمانی خودتان را حفظ کنید. بروید و اثر بگذارید. به ملت شخصیت بدهید.

ادامه مطلب

چرا از اینکه مردم خوشحال هستند شما ناراحت هستید؟

آن موقعی که تابستان ۱۰۰ لیتر بنزین دادیم، آقایی آن موقع نمایندۀ مجلس بود، می‌گفت چرا دادید؟ می‌روند می‌سوزانند. گفتم پس می‌خواستی بنزین را بخورند، بنزین را باید بسوزانند. گفتم خودت ماشین بیت‌المال در اختیار است و برو و بیا و همه کارهایت تنظیم است. هرجا می‌خواهید می‌روید. سالی دوازده ماه، سه ماهش در مسافرت هستید.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین