با صدور پیامی؛
دکتر احمدی نژاد درگذشت آیت الله میرزا حسن ابوترابی را تسلیت گفتند

دکتر محمود احمدی نژاد با صدور پیامی درگذشت آیت الله میرزا حسن ابوترابی را تسلیت گفتند.

ادامه مطلب