در رأس هیئتی؛
دکتر احمدی نژاد به ترکیه سفر می کند

دکتر محمود احمدی نژاد پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ در رأس هیئتی به کشور ترکیه سفر خواهند کرد.

ادامه مطلب