دستاوردهای دولت احمدی نژاد:
(۴۰) رشد تصاعدی رسانه های دیجیتال بومی و وب فارسی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی طی چهار سال دوم دولت مهر و عدالت پروانه انتشار هشت هزار و ۲۶۷ نرم افزار را صادر کرد.

ادامه مطلب