نظام ولایت فقیه، تمرین زندگی در نظام امامت

دکتر محمود احمدی نژاد: در دوران غیبت، امت رها نشده است و ولایت فقیه، منصوب غیر مستقیم امام معصوم است. امروز نظام ولایت فقیه، حلقه اتصال و تمرین زندگی در نظام امامت وموجب وحدت و رشد و انسجام و قدرت و عزت اسلام است ؛ چنان که همه شاهد بوده ایم و هستیم. پیامی به همایش بین المللی...

ادامه مطلب