درباره هولوکاست، صرفا دو سوال مطرح کرده ام

من در این رابطه صرفا دو سوال مطرح کردم، اما به جای پاسخ به آن مرا مورد حمله قرار می‌دهند. من یک معلم هستم و این حق هر انسانی است که بتواند درباره حوادث سوال کند.

ادامه مطلب