بازدید از آشپزخانه و تشکر از زحمات عوامل هییت عزاداری سیدالشهدا (ع)

دکتر محمود احمدی نژاد در شب عاشورای نود و سه به بازدید از یکی از آشپزخانه های هییت عزاداری سیدالشهدا (ع) رفته و از زحمات عوامل این آشپزخانه تشکر کردند.

ادامه مطلب