برچسب: گردشگری

چرا اینقدر ملت خود را تحقیر می‌کنیم؟

چرا ما اثر نگذاریم؟ چرا اینقدر ملت خود را تحقیر می‌کنیم؟ از آنها بخواهید که وقتی می‌روید فرهنگ ایرانی، اسلامی و ایمانی خودتان را حفظ کنید. بروید و اثر بگذارید. به ملت شخصیت بدهید.

ادامه مطلب

چرا از اینکه مردم خوشحال هستند شما ناراحت هستید؟

آن موقعی که تابستان ۱۰۰ لیتر بنزین دادیم، آقایی آن موقع نمایندۀ مجلس بود، می‌گفت چرا دادید؟ می‌روند می‌سوزانند. گفتم پس می‌خواستی بنزین را بخورند، بنزین را باید بسوزانند. گفتم خودت ماشین بیت‌المال در اختیار است و برو و بیا و همه کارهایت تنظیم است. هرجا می‌خواهید می‌روید. سالی دوازده ماه، سه ماهش در مسافرت هستید.

ادامه مطلب

در آمریکای لاتین برداشت از حوادث کاملا معکوس است

ما پنج شش روز به امریکای لاتین رفته بودیم. راجع به تحولات منطقۀ برداشتی در منطقه ما هست، اما آنجا برداشت کاملاً متفاوت است. اینجا ما می‌گوییم بیداری اسلامی، امریکا نابود شد، و… آنجا کاملاً برداشت معکوس است.

ادامه مطلب

انسان تا جهانی نشود انسان نیست

انسان تا جهانی نشود که انسان نیست، نه اینکه نیست بلکه حقیقت انسان نیست. خدا انسان را خیلی بزرگ خلق کرده است. یعنی در این عالم هستی، در مخلوقات هیچ چیزی بالاتر از انسان نیست.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین