دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه یورونیوز ؛
مشکل امروز جهان این است که طبقات حاکم در همه جا به سرعت شکل می گیرد

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورونیوز ، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفت.

ادامه مطلب