دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه ON4؛
راه انداختن جنگ داخلی و برادر کشی، حربه ای در خدمت منافع صهیونیست هاست

دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به ترکیه، پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ با شبکه ON4 تلویزیون ترکیه مصاحبه کرد.

ادامه مطلب